pondělí 15. srpna 2011

Co je vlastně ropa?


Ropa je hořlavá tekutina, která vznikla v důsledku rozkladu pravěkých živých organismů. Naleziště ropy jsou v hloubkách až 9 km pod zemským povrchem. Ropak je hnědá až nazelenalá, výrazné zapáchající, mastná látka. Ropa je základním zdrojem pro pro chemickou a petrochemickou výrobu.

Ropa se těží společně se zemním plynem, buď přírodním tlakem zemního plynu vyvěrá sama, nebo je těžena tlakem či sáním čerpadly z podzemních ložisek.
U ropy je rozhodující její hustota, která se měří při teplotě 20 °C. Hustota ropy se pohybuje mezi 0,61 - 0,85 g/cm³ u lehkých typů ropy, od 0,85 do 0,93 g/cm³ pro středně těžkou ropu. Hustota 0,93 - 1,05 a víc  g/cm³ je charakteristická pro ultra těžké ropy.
Chemické složen ropy je cca 85% uhlíku, cca 13% vodíku, necelé procento kyslíku a kolem 4 procent síry.
Měrnou jednotkou ropy je standardně barel, což jsou 42 americké galony (35 galonů britských). V metrické soustavě odpovídá jeden barel ropy množství 158,97 litrů.
Méně často je množství ropy udáváno v tunách, přičemž jedna tuna ropy odpovídá cca 6 až 11 barelům.